OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nowa usługa! Serwis przydomowych oczyszczalni wszystkich typów.

Oferujemy Państwu nową usługę, serwis oczyszczalni przydomowych i lokalnych (do 100m3/ dobę) wszystkich typów, zarówno w technologii osadników gnilnych…

wfosigw_logo

Oczyszczalnia Feliksnavis może być dofinansowana z WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi w 2015 r. wdrożył Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne…

Dofinansowanie oczyszczalni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi w 2015 r. wdrożył Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2015-2016.

Nowa oferta – rozszerzamy usługi

Firma Zielone Oczyszczalnie działa już 5 lat, sprzedajemy i montujemy oczyszczalnie przydomowe, oczyszczalnie dla szkol, hoteli, itp.  Oczywiście osoby, które założyły firmę nie były w tej branży „ zielone”, wnieśliśmy do firmy swoją wiedzę i doświadczenie. Siłą rzeczy zaczęliśmy oczyszczalnie montowane przez nas serwisować. Zdobywaliśmy niezbędne doświadczenie, które można uzyskać tylko w praktyce, braliśmy też udział w różnych konferencjach i szkoleniach poświęconych obsłudze oczyszczalni. Zaczęli się  do nas zgłaszać klienci posiadający inne oczyszczalnie niż oferowane przez naszą firmę z różnymi problemami. Staraliśmy się im pomóc,…

normy

Nowa norma oczyszczania

Oczyszczalnie Feliksnavis zgodne są z nową normą EN 12566-3:2005+A2:2013, która niebawem będzie obowiązywać w Polsce.

Szkolenie

W poniedziałek 29 października odbyło się organizowane przez Zielone Oczyszczalnie, bezpłatne szkolenie z zakresu montażu biologicznych oczyszczalni ścieków. Wzięli w nim udział zainteresowani nowoczesnymi metodami oczyszczania ścieków hydraulicy i właściciele firm budowlanych z całej Polski. Podczas szkolenia szczegółowo były poruszane kwestie związane z prawnymi oraz praktycznymi aspektami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Uczestnicy mogli zapoznać się z prawnymi podstawami projektowania, zasadą działania technologi wykorzystywanej w tego typu urządzeniach oraz przede wszystkim z informacjami odnośnie montażu, jak również późniejszej eksploatacji oczyszczalni biologicznych. Poza tym, można było również…

Nasz SUKCES

Z wielką radością informujemy, że od lipca 2014 roku jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy Feliksnavis, producenta przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole coraz bliżej

Ustawa Prawo ochrony środowiska. przyznała  organom samorządowym szerokie uprawnienia kontrolne. Między innymi wynika z nich zezwolenie na przeprowadza¬nie przez strażników miejskich inspekcji w prywatnych nieruchomościach pomiędzy godzinami 6 a 22. Oto dokładne zapisy prawa: Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub…

Dziękujemy za udział w targach

XXI Targi Interbud w Łodzi już za nami. Odbyły się w pięknej nowej hali Expo na terenie Politechniki łódzkiej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. W tym roku zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami było bardzo duże, większe niż w latach poprzednich. Wynika to ze stałego zwiększania się świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w końcu 2015 roku mija okres przejściowy w zastosowaniu w naszym kraju regulacji europejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  Po tej dacie możliwe będą w tym zakresie tylko dwa…