Oczyszczalnia przydomowa

Oczyszczalnia przydomowa typu FEL składa się ze zbiornika w kształcie stożka wykonanego z włókna szklanego i żywicy poliestrowej stanowiącego obudowę zewnętrzną. Wewnątrz obudowy znajduje się drugi zbiornik bez dna o mniejszej średnicy, zwężający się ku dołowi. Wzajemny układ obydwu zbiorników nieruchomych względem siebie powoduje powstanie dwóch komór. Pierwsza z nich, znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego to komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami to strefa klarowania cieczy działająca jako osadnik wtórny.

Oczyszczalnia typu FEL pracuje w połączonej technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, co zwiększa efektywność oczyszczonego ścieku.

Budowa wymarzonego domu jednorodzinnego często wiąże się z koniecznością budowy systemu odprowadzania ścieków. Terenów nieskanalizowanych jest w Polsce wciąż sporo, dlatego problem ten dotyczy znacznej liczby mieszkańców. Podczas gdy jeszcze niedawno jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji był montaż zbiornika bezodpływowego, czyli szamba, dzisiaj właściciele domów mają znacznie więcej możliwości. Z roku na rok coraz popularniejsze stają się przydomowe oczyszczalnie ścieków (można również spotkać się z nazwami: oczyszczalnie ekologiczne lub oczyszczalnie biologiczne). Ekologiczna oczyszczalnia ścieków to przede wszystkim większa wygoda dla użytkowników, ale także mniejsza szkodliwość dla środowiska i niższe koszty eksploatacyjne.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?
Mechanizm działania oczyszczalni opiera się przede wszystkim na działaniu bakterii tlenowych i mikroorganizmów powstających na złożu biologicznym. Przy ich pomocy zostają rozłożone substancje organiczne zawarte w ściekach. Typowa oczyszczalnia ścieków składa się z dwóch komór znajdujących się w jednym pojemniku. W komorze napowietrzania pęcherzyki powietrza powodują ruch cieczy ku górze, a jednocześnie poruszają cząstki stałe z dna zbiornika. W warunkach tlenowych mają szansę rozwinąć się mikroorganizmy niezbędne do przeprowadzenia procesu oczyszczania. Następnie cząstki stałe opadają pod wpływem siły grawitacji na dno, skąd ponownie są zasysane ku górze przy użyciu dyfuzora. Taka biologiczna oczyszczalnia ścieków wymaga stałego dopływu powietrza. Doprowadzane jest ono do komory napowietrzania za pomocą specjalnej dmuchawy. Gdy do komory dostarczane są nowe ścieki, oczyszczone ścieki są odprowadzane z osadnika wtórnego w kierunku odpływu wykonanego z rury PCV. Odprowadzane oczyszczone ścieki spełniają warunki określone dla II klasy czystości wód. Oznacza to, że woda z oczyszczalni może być ponownie wykorzystana w pracach domowych, takich jak podlewanie ogródka, bądź odprowadzona bezpośrednio do gleby. Takie postępowanie jest zgodne z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Środowiska w tej sprawie, które szczegółowo reguluje parametry ścieków odprowadzanych z oczyszczalni.

Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków.
Biologiczne czy ekologiczne oczyszczalnie ścieków nie wymagają na co dzień specjalistycznej obsługi. W przeciwieństwie do tradycyjnych szamb, eksploatacja oczyszczalni nie jest kłopotliwa. Jedynymi czynnościami, jakich wymagają przydomowe oczyszczalnie ścieków, jest dokonywanie okresowych przeglądów. Właściciele oczyszczalni powinni co jakiś czas (raz-dwa razy w roku) sprawdzać stężenie osadu czynnego w komorze napowietrzania i usuwać jego nadmiar. Użytkownik może dokonywać tego na własną rękę, w oparciu o instrukcję dostarczaną wraz z urządzeniem. Ważne jest również okresowe dokonywanie przeglądu komory napowietrzania oraz kompresora. Oczyszczalnie ścieków posiadają minimalną ilość części, które mogłyby ulec zniszczeniu – ograniczono w nich użycie ruchomych części oraz elementów elektrycznych. Zapewnia to bezawaryjne działanie tych urządzeń przez długi czas.
Sposób montażu oczyszczalni jest uzależniony od warunków glebowych na danym terenie. To zadanie najlepiej zlecić specjalistom. Nasza firma oferuje gratisowe badanie gruntu, na którym ma zostać zainstalowana oczyszczalnia ekologiczna. W przypadku, gdy poziom wód gruntowych jest niski, a podłoże przepuszczalne, przydomowa oczyszczalnia ścieków może być zamontowana pod ziemią, a jej uzupełnieniem jest wykonana z kręgów betonowych studnia chłonna. Gdy grunt jest słabo przepuszczalny, ta konstrukcja musi być poszerzona o studzienkę z pompą pływakową, która pompuje wodę z oczyszczalni do studni chłonnej. Gdy poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, przydomowe oczyszczalnie oraz studnie chłonne montuje się nad powierzchnią gruntu. Nowoczesne technologie użyte do budowy oczyszczalni dają efekty w postaci wysokiego poziomu oczyszczania (90% usuniętych zanieczyszczeń), co umożliwia odprowadzenie oczyszczonej wody ze zbiornika do rzeki, stawu lub oczka wodnego bądź jej ponowne wykorzystanie. Ekologiczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą być montowane właściwie w każdych warunkach. Od rodzaju gleby oraz poziomu wód gruntowych będzie jedynie zależał sposób montażu i urządzenia składające się na system odprowadzania ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zalety.
Oczyszczalnia ścieków może przynieść mieszkańcom domu jednorodzinnego wiele korzyści. Zalety tego typu oczyszczalni można podzielić na kilka grup: skuteczność, łatwość obsługi, niskie koszty eksploatacji, nieszkodliwość dla środowiska. Zacznijmy od skuteczności. Oczyszczalnia ścieków to urządzenie dające nieporównywalnie lepsze efekty w porównaniu z szambami, które służą jedynie do przechowywania nieoczyszczonych ścieków. Skuteczność, jaką wykazuje przydomowa oczyszczalnia ścieków, to niemal 98% redukcji zanieczyszczeń. Ścieki oczyszczone za pomocą ekologicznej lub biologicznej oczyszczalni odpowiadają II klasie czystości wód, pozbawione są zatem substancji szkodliwych dla środowiska. Ścieki są bezbarwne i pozbawione zapachu, który towarzyszy ściekom przechowywanym w zbiornikach bezodpływowych.
Oczyszczalnie ścieków są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o komfort użytkowania – zaczynając od montażu, a kończąc na codziennej obsłudze. Do zainstalowania oczyszczalni wystarczy niewielka powierzchnia, a co ważne, można je montować również w miejscach często uczęszczanych, takich jak podjazdy czy okolice garażu. Nasze oczyszczalnie ścieków wykonane są z innowacyjnych materiałów – laminatu, czyli żywicy poliestrowej w połączeniu z włóknem szklanym. Zapewnia to dużą wytrzymałość, a także odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak różnice temperatur, wilgoć czy nacisk. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to sprzęt, który raz zakupiony, ma służyć przez długie lata. Jeśli oczyszczalnia zostanie prawidłowo dobrana pod względem rodzaju podłoża i poziomu wód gruntowych, można być pewnym, że będzie pracowała bezawaryjnie. Liczba elementów, które mogą ulec awarii, została bowiem ograniczona do minimum. Co więcej, każdy użytkownik może dokonywać przeglądów na własną rękę, bez konieczności wzywania specjalistów. Urządzenie pracuje cicho, nie sprawiając kłopotów mieszkańcom.
Niższe koszty? Tak, to możliwe. Nasze biologiczne oczyszczalnie ścieków nie generują niemal żadnych kosztów, poza kosztami napowietrzania oraz wywozu osadu, które nie powinny przekroczyć 200 złotych rocznie. Każdy właściciel posesji, na której zainstalowane jest szambo zdaje sobie sprawę, jak niewielka jest to suma w porównaniu z kosztami wywozu nieczystości ze zbiornika. Jeśli zainwestuje się pewną kwotę w oczyszczalnię wysokiej jakości, to można być pewnym, że będą to właściwie jedyne koszty, w takim przypadku nie ma bowiem konieczności dokonywania napraw czy wymiany części.
Ekologiczne oczyszczalnie w pełni zasługują na swoją nazwę. Obecnie przepisy dotyczące odprowadzania ścieków są dość rygorystyczne, ale nasze oczyszczalnie ścieków całkowicie je spełniają. Rozporządzenie Ministra Środowiska dokładnie określa stopień, w jakim ścieki muszą być oczyszczone z substancji takich, jak BZT5, CHZT czy zawiesina ogólna. Ścieki odprowadzane z naszych oczyszczalni mogą być wykorzystywane w gospodarstwie domowym do sprzątania lub podlewania, a także wpuszczone bezpośrednio do gleby. To najlepszy dowód na to, że nie zagrażają środowisku. Dodatkowo, szczelne, wykonane z wysokiej jakości materiałów komory dają gwarancję, że żadne niebezpieczne dla środowiska substancje nie wydostaną się na zewnątrz. Montując oczyszczalnie ścieków, można być spokojnym o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców domu.

Decyzja o zakupie przydomowej oczyszczalni.
Przytoczone powyżej argumenty na pewno przekonają wiele osób do zakupu przydomowej oczyszczalni. Przed podjęciem takiej decyzji należy sobie zadać pytanie: czy jestem osobą, której ekologiczna oczyszczalnia jest potrzebna? Czy jej montaż będzie opłacalny? W większości przypadków odpowiedź może być tylko twierdząca. Koszt zakupu i montażu oczyszczalni może przewyższyć korzyści tylko w jednym przypadku – gdy chodzi np. o rzadko używaną działkę rekreacyjną. Z takiej działki nieczystości wywozi się rzadko, więc koszty związane z eksploatacją szamba nie są wysokie, natomiast koszty związane z zakupem i instalacją oczyszczalni mogłyby być wyższe. Ponadto oczyszczalnia ścieków powinna być stale napowietrzana, niezależnie od ilości dostarczanych ścieków. Sytuacje, gdy szambo jest bardziej opłacalne niż oczyszczalnia ekologiczna, to jednak wyjątki. Należy zresztą uwzględnić inne aspekty, takie jak inny, bardziej zaawansowany technologicznie i doskonalszy pod każdym względem sposób działania oczyszczalni ścieków. Różne rozmiary pojemników oraz różne przepustowości oczyszczalni pozwalają dobrać odpowiedni model do potrzeb mieszkańców. Nasze oczyszczalnie ścieków mogą służyć zarówno czteroosobowej rodzinie, jak i mieszkańcom niewielkiego bloku wielorodzinnego. Oferujemy oczyszczalnie ścieków w przystępnych cenach, które co prawda są nieco wyższe niż ceny zbiorników bezodpływowych, należy jednak pamiętać, że taka inwestycja zwraca się już po kilku latach. Zatem nie warto czekać. Wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce na działce, skontaktować się z naszym konsultantem, który dobierze rodzaj oczyszczalni odpowiedni do naszych potrzeb i już po kilku dniach można korzystać z urządzenia, które uczyni nasze życie łatwiejszym.

Skontaktuj się z nami

Oddzwonimy jeszcze tego samego dnia

Oddzwonimy jeszcze tego samego dnia
Jeżeli skontaktujesz się z nami do godziny 17.00 od pon. do sob.

Możesz też zadzwonić

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00

tel. +48 600 637 800

tel/fax. +48 43 824 60 24

biuro@zieloneoczyszczalnie.pl